Integritetspolicy

Data protection and confidentiality is a high priority at MOS MOSH. This privacy policy sets out clear guidelines for how Mos Mosh processes your personal data. Further, we explain how we use the personal data that you leave and/or provide when you visit our website and use the various services on the website.

Integritetspolicy

Dataskydd och sekretess har hög prioritet hos MOS MOSH. Denna Integritetspolicy anger tydliga riktlinjer för hur Mos Mosh behandlar dina personuppgifter. Vidare förklarar vi hur vi använder de personuppgifter som du lämnar och/eller tillhandahåller när du besöker vår webbplats och använder de olika tjänsterna på webbplatsen.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:

MOS MOSH
Ejlersvej 24
6000 Kolding, Danmark
CVR nr. 32933491

Telefonnummer: +45 76729000
info@mosmosh.com

Insamling av Personuppgifter

Du kommer alltid att informeras i samband med insamling av personuppgifter om dig. De Personuppgifter som samlas in av oss kan till exempel inkludera ditt namn, din e-postadress och liknande identifieringsuppgifter, inklusive information om din navigering på webbplatsen.

I samband med överlämnandet av dina uppgifter kommer det alltid att anges om överlämnandet är frivilligt eller nödvändigt för att slutföra den önskade åtgärden.

Dina Personuppgifter samlas in i ett eller flera av nedanstående fall:

  • När du registrerar dig för MOS MOSH:s nyhetsbrev
  • När du skapar ett kundkonto på www.mosmosh.se
  • När du deltar i en av MOS MOSH:s tävlingar

Om du använder din e-postadress i mer än ett av ovanstående fall kommer dina Personuppgifter endast att samlas in och registreras på ett ställe. På så sätt lagras dina uppgifter redan när du handlar hos oss, och du kommer inte att få samma marknadsföringsmaterial från MOS MOSH mer än en gång.

Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas in och kommer att användas i samband med:

  • Anmälningar för nyhetsbrev
  • Deltagande i tävlingar och/eller andra evenemang
  • Utskick av annat marknadsföringsmaterial, inklusive inbjudningar till event och tilldelning av rabattkoder
  • Insamling och utvärdering av kundrecensioner
  • Statistik
  • Andra marknadsföringsinitiativ

Observera att vi endast kommer att använda dina Personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagstiftningen tillåter oss att kontakta dig utan ditt tidigare samtycke.

MOS MOSH för statistik över vilka delar av webbplatsen våra användare besöker och vilka produkter som användarna föredrar. Dessa uppgifter innehåller inga personuppgifter. Med hjälp av den insamlade informationen får man kunskap om besökarnas användning av webbplatsen. Denna information används för att förbättra webbplatsen. Vi använder data om hur våra användare navigerar, för att bättre förstå hur våra användare använder www.mosmosh.se, och utifrån det försöker vi förbättra webbplatsen. Vi kan inte se var du kommer ifrån eller vart du är på väg på internet efter att du lämnat vår sida. Vidare samlar vi in information om vilka produkter våra besökare, som en enhet, föredrar. Denna information används också för att förbättra webbplatsen. Vi säljer inte och lämnar inte ut information om hur våra användare navigerar på och använder vår webbplats.

Vi överför inte dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Under särskilda omständigheter och med hänvisning till lagstiftning kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen. Information kan t.ex. lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan vi i kassan skicka dina Personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsmetoder och för att skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig . Dina Personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas egna integritetspolicy.

Överföring till andra Personuppgiftsansvariga

Vi kommer endast att överföra dina personuppgifter till en tredje part med ditt samtycke. Under särskilda omständigheter och med hänvisning till lagstiftning kan det vara nödvändigt att överföra information till offentliga myndigheter eller polisen. Information kan t.ex. lämnas ut till polisen vid misstanke om kreditkortsbedrägeri.

Utlämnande till Personuppgiftsbiträden

Dina Personuppgifter lämnas ut till partners till MOS MOSH som levererar tjänster på uppdrag av MOS MOSH, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partners behandlar endast Personuppgifter på uppdrag av MOS MOSH och i enlighet med instruktioner från MOS MOSH.

Radering av Personuppgifter

Dina personuppgifter lämnas ut till partners till MOS MOSH som levererar tjänster på uppdrag av MOS MOSH, till exempel i samband med utskick av nyhetsbrev. Dessa partners behandlar endast Personuppgifter på uppdrag av MOS MOSH och i enlighet med instruktioner från MOS MOSH.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookie Policy, som du hittar på följande länk: https://mosmosh.se/pages/cookie-policy

Säkerhet

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetspolicystandarder. Därmed strävar vi efter att skydda kvaliteten och integriteten av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har även rätt att invända mot insamling och vidarebehandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade i enlighet med reglerna. Dessutom har du rätt att få information om dig som du har lämnat till oss och rätt att få denna information överförd till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer att radera dina personuppgifter såvida vi inte kan fortsätta behandlingen baserat på ett annat syfte. Om du vill återkalla ditt samtycke, vänligen kontakta oss på info@mosmosh.com eller +45 76729000.

Länkar till andra hemsidor m.m.

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi ansvarar inte för innehållet på andra företags webbplatser eller för sådana företags praxis när det gäller insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser bör du läsa dess integritetspolicy och andra relevanta policyer.

Ändring av uppgifter m.m.

Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera de personuppgifter som vi har registrerat om dig, vill få tillgång till de uppgifter som behandlas om dig eller om du har några frågor angående ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss på info@mosmosh.com eller +45 76729000. Du kan också skriva till oss på följande adress:

MOS MOSH
Ejlersvej 24
6000 Kolding
Danmark

Överklaga

Om du vill överklaga behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post eller på telefon på info@mosmosh.com eller +45 76729000.

Du kan också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.