Våra certifieringar

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Varför välja GOTS-certifierade kläder?
GOTS säkerställer att kläderna är tillverkade av minst 70% ekologiskt odlade klädfibrer. Det innebär att kläderna är tillverkade utan skadliga syntetiska bekämpningsmedel, GMO eller farliga kemikalier. Sociala åtgärder skyddar arbetstagare som är anställda i en GOTS-produktion. GOTS säkerställer kontrollerade arbetstider, rättvis löneutbetalning samt säkra och hygieniska arbetsförhållanden. Dessutom är barnarbete och diskriminering starkt förbjudet.

GOTS är en globalt erkänd certifiering som garanterar full spårbarhet av den ekologiska statusen genom alla produktionssteg.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

GRS (Global Recycled Standard)

Varför välja GRS-certifierade kläder?
Produkter som är certifierade enligt Global Recycled Standard (GRS) innehåller återvunnet material som har verifierats oberoende i varje steg av leveranskedjan, från återvinningsföretaget till slutprodukten. Dessutom har certifierade organisationer uppfyllt sociala, miljömässiga och kemiska krav.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

OCS (Organic Content Standard)

Varför välja OCS-certifierade kläder?
Produkter som är certifierade enligt Organic Content Standard (OCS) innehåller ekologiskt odlat material som har verifierats oberoende i varje steg av leveranskedjan, från källa till slutprodukt. Ekologisk bomull produceras och certifieras enligt ekologiska jordbruksstandarder, som kräver metoder för att upprätthålla ekosystemen.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

RDS (Responsible Down Standard)

Varför välja RDS-certifierade kläder?
Produkter som är certifierade enligt Responsible Down Standard (RDS) innehåller dun eller fjädrar från gårdar som är certifierade enligt djurvälfärdskrav.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

RAS (Responsible Alpaca Standard)

Varför välja RAS-certifierade kläder?
RAS är en frivillig standard som fokuserar på alpackornas välfärd och att skydda marken de betar på. Alpackor skyddas av de "fem djurfriheterna", vilket innebär att fåren har tillgång till naturligt betesmark, tillräckligt med mat och säkert dricksvatten. Det betyder också frihet från; smärta, skada, obehag, rädsla och frihet att uttrycka normalt och naturligt beteende.

RAS är en globalt erkänd certifiering som säkerställer full spårbarhet av alpackafibrerna när de går genom alla produktionssteg, från certifierad lantbrukare till klädproduktion. RAS-certifierade alpackafibrer får inte blandas med icke-certifierade alpackafibrer.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

RWS (Responsible Wool Standard)

Varför välja RWS-certifierade kläder?
Produkter som är certifierade enligt Responsible Wool Standard (RWS) innehåller ullfibrer från gårdar som är oberoende certifierade enligt krav på djurvälfärd och markförvaltning.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

RMS (Responsible Mohair Standard)

Varför välja RMS-certifierade kläder?
Produkter som är certifierade enligt Responsible Mohair Standard (RMS) innehåller mohair-fiber från gårdar som är oberoende certifierade enligt krav på djurvälfärd och markförvaltning.

MOS MOSH är certifierad av Ecocert Greenlife 289600

LENZING™ ECOVERO™ Viskos

Varför välja kläder med LENZING™ ECOVERO™ Viskosfibrer?
Träet som används som råmaterial för alla LENZING™ ECOVERO™-fibrer kommer från kontrollerade eller certifierade källor som uppfyller FSC®- eller PEFC-standarder* och följer de strikta riktlinjerna i Lenzings Policy för Trä- och Pappersmassa. På grund av sina mycket ansvarsfulla inköpsmetoder som bidrar till att skydda gamla och hotade skogar, har Lenzing utsetts till ett av de bäst presterande företagen globalt i Canopys Hot Button Report 2023.

*FSC® (FSC-C041246) eller PEFC (PEFC/06-33-92) certifiering.

BCI (Better Cotton Initiative)

Varför välja BCI-märkta kläder?
BCI är en global, ideell organisation som syftar till att minska användningen av syntetiska bekämpningsmedel och gödningsmedel samt vattenförbrukningen i bomullsproduktionen. BCI främjar bästa praxis för mer ansvarsfulla produktionsmetoder genom att utbilda alla som odlar bomull. BCI-bomull kommer från ett massbalanssystem och det är därför möjligt att den inte innehåller BCI-bomull. BCI-bomull kan blandas med konventionell bomull och är inte spårbar.

MOS MOSH:s medlemsnummer är BCI 1006072-1

GCS (Good Cashmere Standard)

Varför välja GCS-certifierade kläder?
GCS är en oberoende standard som skapats för att förbättra kashmirgetternas välbefinnande och de ekonomiska, sociala och ekologiska förhållanden som kashmirfarmare upplever. Djurvälfärd är kärnan i standarden, vilket är anledningen till att de fem djurfriheterna alltid skyddar kashmirgetter. Det innebär att getterna har tillgång till naturliga betesmarker och tillräckligt med foder och dricksvatten. Vidare innebär det frihet från; smärta, skada, obehag, ångest, rädsla och frihet att uttrycka normalt och naturligt beteende.

GCS säkerställer fullständig spårbarhet av kashmiren genom alla produktionssteg, från bönderna i inre Mongoliet till klädproduktionen. GCS-certifierad kashmir får inte blandas med icke-certifierad kashmir.

MOS MOSH har ett undertecknat partnerskapsavtal med Aid by Trade Foundation.

LWG (Leather Working Group Ltd.)

Varför välja LWG-märkta kläder?
Leather Working Group/LWG har åtagit sig att driva förbättringar i hela den globala försörjningskedjan av läder, minimera läderproduktionens miljöpåverkan samt inspirera, utbilda och utmana sina medlemsföretag.

MOS MOSH har åtagit sig att stödja ansvarsfull lädertillverkning över hela världen och det är därför vi är stolta medlemmar i Leather Working Group/LWG.

Vi köper 100% av vårt läder från LWG-certifierade leverantörer.

Läs mer på: www.leatherworkinggroup.com