How we care

Hur vi bryr oss

Sedan MOS MOSH grundades har rättvisa varit en grundsten i vårt företag. Vi bryr oss om varandras välbefinnande och vi bryr oss om den värld vi lever i. Modebranschen står inför en enorm miljö- och klimatutmaning. 

På MOS MOSH tar vi ett stort ansvar för den planet vi lämnar över till våra barn. Vi är fullt medvetna om att vi inte är perfekta. Ändå är vi fast beslutna att ta ansvar och göra bättre dagliga val genom att minimera vår miljömässiga och sociala påverkan i hela vår affärskedja. Vår ESG-rapport ger detaljerad information om våra mål, humankapital, kemikalietestprogram, fiberverktyg, strategi, policyer, certifieringar, och prestandadata. Denna rapport är ett viktigt verktyg på vår resa mot att bli ännu bättre och ta mer ansvar.

Läs vår ESG 2021-rapport här.

Våra certifieringar

MOS MOSH anser att certifieringar är en mycket viktig del av vår ansvarsfulla resa. För oss är det ett transparent och ärligt sätt att säkerställa fullständig spårbarhet av materialen genom hela produktionsledet. De olika certifikaten har ett helhetsgrepp och omfattar bland annat socialt ansvar, miljöpåverkan och/eller djurvälfärd. MOS MOSH är certifierad enligt nio internationellt erkända standarder.

Läs mer om MOS MOSH’s certifikat och partnerskap här.

Vårt fiberverktyg

Just nu är det vår konsumtion av textilfibrer som har störst inverkan på miljön och de människor och djur som är inblandade i produktionen. Vi ser ett akut behov av att minska dess negativa påverkan. Därför har vi utvecklat ett fiberverktyg som hjälper oss att göra mer ansvarsfulla val genom att använda certifierade, spårbara och återvunna material istället för konventionella och nyproducerade fibrer.

Vårt fiberverktyg är indelat i tre kategorier; ”fibrer vi föredrar, fibrer vi gillar & fibrer vi försöker minimera.” Dessa kategorier definierar de material som vi vill fokusera på och betraktar som mer ansvarsfulla val. Valet baseras på påverkan på miljö, etik, sociala frågor och djurens välbefinnande. Senast 2030 måste 80% av vår fiberförbrukning komma från kategorierna "fibrer vi gillar" och "fibrer vi föredrar". Vårt fiberverktyg kommer att uppdateras regelbundet.

Läs mer om MOS MOSH’s fiberverktyg.

Våra Policyer

Vi har infört flera policyer för MOS MOSH för att undvika negativ påverkan i hela vår distributionskedja. Vi håller både oss själva och våra partners ansvariga för de policyer som anges nedan.

- Uppförandekod
- Kemikaliepolicy
- Policy om djurvälfärd
- Policy om barnarbete
Antikorruptionspolicy
- Etiska inköpskrav

ReLoved by MOS MOSH

Vår vision är att designa högkvalitativa plagg med lång livslängd, hållbara egenskaper och tidlös design, allt för att säkerställa vårt unika DNA. Vi anser att det mest ansvarsfulla plagget är det du redan bär och kommer att bära i många år framöver.

Genom att lansera "ReLoved by MOS MOSH" – ett universum för secondhandplagg, vill vi stödja ett cirkulärt tankesätt och ge våra plagg en chans att bli älskade igen av någon ny, inte bara en gång utan säsong efter säsong. MOS MOSH vill förlänga livslängden på våra kvalitetskläder. 

Du hittar ReLoved by MOS MOSH här.

Designed with heart, worn with passion, loved forever