How we care

Sedan MOS MOSH grundades har rättvisa varit en hörnsten i vårt företag. Vi bryr oss om varandras välmående, och vi bryr oss om världen vi lever i. Modebranschen står inför en enorm miljö- och klimatutmaning. På MOSH MOSH har vi ett starkt ansvar gentemot planeten vi för vidare till våra barn. Vi är fullt medvetna om att vi inte är perfekta. Ändå är vi fast beslutna att ta ansvar och göra bättre dagliga val genom att minimera vår miljömässiga och sociala påverkan i hela vår affärskedja.